ลุ้นรับทองคำรวม 200,000 บาท เพียงตรวจสอบดวงชะตาโดยสมัคร SMS ทำนายดวงรายวันกับ 4 สุดยอดโหรแห่งยุค! ท่านใดก็ได้ เริ่ม 1 เม.ย.-31 พ.ค. 53ขัอมูลเพิ่มเติม :
ลุ้นรับทองคำมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถฯโดยตรงและสามารถติดตามตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ www.happy.co.th
ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และประกาศผลวันที่ 7 มิ.ย. 53 ผ่านทาง www.happy.co.th
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับเพียงรางวัลสูงสุดเท่านั้น และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาทจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5%ของมูลค่าของรางวัล
ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องคงสถานภาพเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากดีแทค ณ วันที่จับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลภายใน 30 วันหลังจากประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
---------------
Back
Back to home
เมนูภาษาไทย
---------------
Contact 0-2502-6767
MON-FRI 9.00-17.00
SAT-SUN 9.00-17.00