ชิงทอง!!กับเกมกล่องดนตรีทุกเดือน..คลิกด่วนๆ!!(ฟรี7วันๆอื่น3บ/SMS)


จี้ทองคำ This Love จากห้างทองเล่งหงส์ มูลค่า 4,500 บาท
ชิงทอง!!กับเกมกล่องดนตรีทุกเดือน..คลิกด่วนๆ!!(ฟรี7วันๆอื่น3บ/SMS)

กล่องที่1 รับริงโทน Music Box เพลงโจทย์ไปฟังชิลๆกันทุกวันเล้ยย(3บ./sms)
กล่องที่2 ร่วมสนุกทายเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงเพลง Music Box (ตาม Link เพลงโจทย์) ใครตอบถูก..รับจี้ทองคำ This Love ไปเร้ยย(3บ./sms)
ชิงทอง!!กับเกมกล่องดนตรีทุกเดือน..คลิกด่วนๆ!!(ฟรี7วันๆอื่น3บ/SMS)

- ตอบคำถามผ่านทาง sms (วันละ 1 คำถาม 3 ข้อความ) เพื่อสะสมคะแนน
- คิดคะแนน : ตอบถูกได้ 3 /ตอบผิดได้ 1 คะแนน
- รอบการเล่นเกมรอบละ 1 เดือน ดังนี้
รอบที่ 1 : วันที่ 16 ธค.56 – 15 มค. 57
รอบที่ 2 : วันที่ 16 มค.– 15 กพ. 57
รอบที่ 3 : วันที่ 16 กพ.– 15 มีค. 57
รอบที่ 4 : วันที่ 16 มีค.– 15 เมย. 57
ชิงทอง!!กับเกมกล่องดนตรีทุกเดือน..คลิกด่วนๆ!!(ฟรี7วันๆอื่น3บ/SMS)
รอบที่ 5 : วันที่ 16 เมย.– 15 พค. 57
รอบที่ 6 : วันที่ 16 พค.– 15 มิย. 57
รอบที่ 7 : วันที่ 16 มิย.– 15 กค. 57
รอบที่ 8 : วันที่ 16 กค.– 15 สค. 57
ชิงทอง!!กับเกมกล่องดนตรีทุกเดือน..คลิกด่วนๆ!!(ฟรี7วันๆอื่น3บ/SMS)
รอบที่ 9 : วันที่ 16 สค.– 15 กย. 57
รอบที่ 10 : วันที่ 16 กย.– 15 ตค. 57
รอบที่ 11 : วันที่ 16 ตค.– 15 พย. 57
รอบที่ 12 : วันที่ 16 พย.– 15 ธค. 57
- อัตราค่าบริการ 3 บ./ขค (วันละ3ขค)
คะแนนสะสมมากสุดได้รับจี้ทองคำ This Love : มูลค่า 4,500 บ./รอบ
ชิงทอง!!กับเกมกล่องดนตรีทุกเดือน..คลิกด่วนๆ!!(ฟรี7วันๆอื่น3บ/SMS)

ทดลองใช้งานฟรี 7 วัน เฉพาะลูกค้าที่สมัครใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น และลูกค้าที่ใช้เครื่อข่าย AIS และ TRUEMOVE เท่านั้นนะค๊า
---------------
Back
Back to home
เมนูภาษาไทย
---------------
Contact 0-2502-6767
MON-FRI 9.00-17.00
SAT-SUN 9.00-17.00